અમાસ ની યાદી

નં માસ Status દાતા નુ નામ

1

કારતક

Yes

રાજુભાઈ, અલ્કેશભાઈ, મુકેશભાઈ, સુરેશભાઈ, હર્ષદભાઈ

2

માગસર

Yes

ખોડાભાઈ કાળીદાસ ગજજર

3

પોષ

Yes

જયંતીભાઈ નારણભાઈ ગજજર

4

મહા

Yes

ગોપાલભાઈ છગનભાઈ ગજજર

5

ફાગણ

Yes

ચંદ્રિકાબેન મનુભાઈ ગજજર

6

ચૈત્ર

Yes

ઇશ્વરભાઈ બકોરભાઈ ગજજર

7

વૈશાખ

Yes

રમણભાઈ તથા વિનોદભાઈ મંગળદાસ ગજજર

8

જેઠ

Yes

પ્રહલાદભાઈ અંબાલાલ ગજ્જર

9

અષાઢ

No

--

10

શ્રાવણ

Yes

મનુભાઈ જોઈતારામ ગજજર

11

ભાદરવા

Yes

પિયુષભાઈ અરવિંદભાઈ ગજજર

12

આસો

No

--


About Us

દસકોશી ગજજર સમાજ એટલે દસકોષ અંદાજીત ૨૫ કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા ના ગજજર સમાજ દ્વારા નક્કી થયેલ ગામોનો સમૂહ અથવા ગોળ છેલ્લા ત્રિસેક વર્ષમાં જ્ઞાતિ પ્રથા રીવાજો માં ફેરફાર થતા ગોળ ના અભિગમો બદલાતા ગયા અન્ય સમજો એ ફેરફાર કરી સંગઠનો જાળવી રાખ્યા પણ આપણા દસકોશી સમાજે આ દિશામાં કાંઈ વિચાર્યું નહીં તેથી સુસુપ્ત અવસ્થા આવી ગઈ.

View details »

Social links